PIA Bldg, Visayas Ave, Diliman,  
Official website: http://www.pia.gov.ph/
1 viewer like Philippine Information Agency
connect now
Cancel
Cancel
Cancel
Tagalog news: Aplikasyon sa 'career service exam' hanggang Setyembre 6 na lang
 
LINGAYEN, Pangasinan  ·  
By April M. Montes
posted 5-Sep-2012  ·  
0 comments
Inihayag ng tanggapang panlalawigan ng Komisyon sa Serbisyong Sibil sa bayang ito na ang pagtanggap ng aplikasyon para sa nalalapit na pagsusulit para makakuha ng “career service eligibility” ay hanggang sa ika-anim na lamang ng Setyembre.

Ang mga kwalipikadong aplikante ay mamamayang Pilipino na may edad 18 pataas at may kaaya ayang personalidad.

Sila ay hindi pa dapat nahatulan ng krimen kabilang dito ang paglabag sa pamantayan ng katapatan, pandaraya sa pagsusulit, pagkalango sa alak o pagkalulong sa bawal na gamot.

Sila ay hindi rin dapat itiniwalag sa serbisyong militar o inalis sa katungkulan sa gobyerno bunga ng katiwalian at hindi pa sila kumuha ng parehas na pagsusulit sa loob ng tatlong buwan.

Ang mga kinakailangan sa pagpoproseso ng aplikasyon ay ang “form” na makukuka sa tanggapan ng Komisyon sa Serbisyong Sibil o sa kanilang “website;” apat na magkaparehong larawang pang-ID, may sukat na pang-passport at may “name tag” na nakasulat-kamay; orihinal at kopya ng kard ng pagkakakilanlan na kakikitaan ng larawan, petsa ng kapanganakan, lagda ng aplikante at lagda ng pinuno sa pinagmulan nitong ahensya; at bayad na P500.

Ang pagsusulit para sa “career service eligibility” ay gaganapin sa lungsod ng Dagupan at sa lungsod ng Urdaneta sa ika-21 ng Oktubre, ngayong taon. (ANL/AMM-PIA 1 Pangasinan kalakip ang ulat mula sa Komisyon sa Serbisyong Sibil)
0 comments
New to ugnayan?
leave a comment, you need to connect.
Connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
446
views
share
like
posted
5-Sep-2012
ugnayan © 2019
online: 
43 visitors