2 viewers like Manila City, Metro Manila
connect now
Cancel
Cancel
Cancel
Hiligaynon news: Estados nagpangabay sa China nga resolbahon ang problema sa dagat sa matawhay nga pamaagi
posted 26-Apr-2012  ·  
0 comments
Ang State Department kang Estados Unidos gusto nga ang indi pag-intiendihanay kang Pilipinas sa China sa pagpanglapas kadya sa Panatag (Scarborough) Shoal ma resolbar sa sangka dialogo kag matawhay nga pamaagi.

Si Victoria Nuland, taghambal kang US State Department nagkoon nga si Secretary of State Hillary Clinton nagpaklaro sa anang mga miting sa anang kaliwat sa China nga ang mga isyus nga ga lakip kang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kinahanglan atubangon nga may kalinong kag katawhay.

Sa kabilogan, sa tanan kag sa bag-o lang nga mga miting ni Secretary Clinton sa anang mga kaliwat sa China, bisan sa pungsod okon sa China man ga miting, okon sa "multilateral fora", ana gina liwan-liwan ang pagpadalum kag pagpalapad ka mga mekanismo sa sulod kang ASEAN para ma resolbar ang mga indi pag-intiendihanay indi sa puersa kundi sa matawhay nga pag-hambalanay, hambal ni Nuland. (JSC/MLG-PIA6/ Antique)
0 comments
New to ugnayan?
leave a comment, you need to connect.
Connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
336
views
share
like
posted
26-Apr-2012
ugnayan © 2018
online: 
36 visitors